Mã số : 68/2011/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-12-12
Tệp đính kèm: