Mã số : 51/2011/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định Quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng và lộ trình thực hiện
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-09-12
Tệp đính kèm: