Mã số : 21/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-03-29
Tệp đính kèm: