Mã số : Luật số: 50/2010/QH12
Tên văn bản: LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2010-06-17
Tệp đính kèm: