Mã số : 31/2006/QĐ-BCN
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 2006-09-06
Tệp đính kèm: