Mã số : 73/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-08-24
Tệp đính kèm: