Mã số : 68/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2010-06-15
Tệp đính kèm: