Mã số : 24/2011/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-04-15
Tệp đính kèm: