Mã số : 268/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về biểu giá bán lẻ điện
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-02-23
Tệp đính kèm: