Mã số : 124/2008/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 2006-12-19
Tệp đính kèm: