Mã số : 32/2006/QĐ-BCN
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 2006-09-06
Tệp đính kèm: