Mã số : 06/2006/TT-BCN
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 106⁄2005⁄NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 2006-09-26
Tệp đính kèm: