Mã số : 34 /2006/QĐ-BCN
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 2013-09-13
Tệp đính kèm: