Mã số : 106/2005/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 2005-08-17
Tệp đính kèm: