Mã số : 23/2012/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 2012-07-08
Tệp đính kèm: