Mã số : 0643/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu nối các dự án nhà máy thủy điện vừa và nhỏ Miền Bắc vào hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2009 - 2010, có xét đến 2015
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 2009-02-09
Tệp đính kèm: