Mã số : 3454/QĐ-BCN
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch thủy điệ nhỏ toàn quốc
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Xuân Thúy
Ngày ban hành: 2005-10-18
Tệp đính kèm: