Mã số : 285/2006/QĐ-TTg
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ NỘI DUNG THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2006-12-25
Tệp đính kèm: