Mã số : 72/2007/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Thủy điện
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2007-05-07
Tệp đính kèm: