Mã số : 24/2012/QH13
Tên văn bản: LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2012-11-20
Tệp đính kèm: