Mã số : 28/2004/QH11
Tên văn bản: Luật điện lực
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lưới điện
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 2004-12-03
Tệp đính kèm: