Mã số : 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư liên tịch Hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công Thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 2009-11-04
Tệp đính kèm: