Mã số : 160/2012/TTLT-BTC-BCT
Tên văn bản: Thông tư Liên tịch quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Lê Dương Quang - Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 2012-01-10
Tệp đính kèm: