Mã số : 36/2011/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2011-09-28
Tệp đính kèm: