Mã số : 34 /2009/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 2009-12-31
Tệp đính kèm: