Mã số : 46/2011/TT-BTNMT
Tên văn bản: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 2011-12-26
Tệp đính kèm: