Mã số : 52/2008/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2008-12-31
Tệp đính kèm: