Mã số : 80/2006/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2006-08-09
Tệp đính kèm: