Mã số : 15/2012/QH13
Tên văn bản: Luật xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2012-02-06
Tệp đính kèm: