Mã số : 60/2010/QH12
Tên văn bản: LUẬT KHOÁNG SẢN
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2010-11-17
Tệp đính kèm: