Mã số : 52/2005/QH11
Tên văn bản: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 2005-11-29
Tệp đính kèm: