Mã số : 1946/QĐ-TTg
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XỬ LÝ, PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TỒN LƯU TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 2010-10-21
Tệp đính kèm: