Mã số : 113/2010/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2010-12-03
Tệp đính kèm: