Mã số : 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT
Tên văn bản: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 2010-03-30
Tệp đính kèm: