Mã số : 15/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHOÁNG SẢN
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-03-09
Tệp đính kèm: