Mã số : 185/ATMT-CKAL
Tên văn bản: Công văn hướng dẫn một số vấn đề triển khai thực hiện Thông tư số 41⁄2011⁄TT-BCT
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Phó Cục trưởng Cao Anh Dũng
Ngày ban hành: 2012-03-12
Tệp đính kèm: