Mã số : 30/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư quy định việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý thị trường
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quản lý nhà nước về Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 2012-10-10
Tệp đính kèm: