Mã số : 06/2007/QH12
Tên văn bản: Luật hóa chất
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn - Môi trường
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2007-11-21
Tệp đính kèm: