Mã số : 11 /2006/TT-BTM
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72⁄2006⁄NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Thành lập Văn phòng đại diện
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 2006-09-28
Tệp đính kèm: