Mã số : 106/2008/QĐ-BTC
Tên văn bản: Quyết định về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Nhượng quyền thương mại
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 2008-11-17
Tệp đính kèm: