Mã số : 35/2006/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Nhượng quyền thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 2006-03-31
Tệp đính kèm: