Mã số : 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT
Tên văn bản: Thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105⁄2009⁄QĐ-TTg ngày 19⁄8⁄2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Nam Hải - Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 2012-10-10
Tệp đính kèm: