Mã số : 20/2006/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Giám định thương mại
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 2006-02-20
Tệp đính kèm: