Mã số : 19/2005/TT-BTM
Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110⁄2005⁄NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Bán hàng đa cấp
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 2005-11-08
Tệp đính kèm: