Mã số : 110/2005/ND-CP
Tên văn bản: Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Bán hàng đa cấp
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 2005-08-24
Tệp đính kèm: