Mã số : 023/2007/QĐ-BTM
Tên văn bản: Quyết đhnh Phê duyệt Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc giai đoạn 2007 - 2015
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại
Người ký: Trương Đình Tuyến
Ngày ban hành: 2007-08-02
Tệp đính kèm: