Mã số : 04/2012/TT-BNG
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giao
Người ký: Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn
Ngày ban hành: 2012-09-06
Tệp đính kèm: