Mã số : 3861/QĐ-BCT
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI VỚI VIỆT NAM
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2008-07-10
Tệp đính kèm: