Mã số : 71 /2007/QĐ- BTC
Tên văn bản: Quyết định về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 2007-08-06
Tệp đính kèm: