Mã số : 29/2012/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư Quy định việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 2012-05-10
Tệp đính kèm: